Thông báo tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thời gian 08/12/2022 08:31
Văn phòng Điều phối Nông thôn mới vừa ra Thông báo số 90/TB-VPĐP ngày 05/12/2022 về việc Tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.


  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn