Thời gian: 16/11/2022 16:00

Tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ “Nghiên cứu đánh giá sụt đất, nứt đất gây ảnh hưởng đến các công trình dân sinh trên địa bàn huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng, đề xuất giải pháp phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại”

Nằm trong chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ giữa thành phố Hải Phòng với các Bộ, ngành, địa phương, đề tài "Nghiên cứu đánh giá sụt đất nứt đất gây ảnh hưởng đến các công trình dân sinh trên địa bàn huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng, đề xuất giải pháp phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại " do Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ đề xuất, chủ trì thực hiện được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tư vấn, phê duyệt thuyết minh vào chiều ngày 15/11/2022.

Xuất phát từ thực trạng sụt đất, nứt đất đã xảy ra trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, với yêu cầu cần thiết tiến hành nghiên cứu một cách thấu đáo đầy đủ các quá trình dẫn đến hiện tượng tai biến trên, các yếu tố thúc đẩy sụt đất và nứt đất trên địa bàn, nhóm nghiên cứu đã triển khai đề tài nhằm đánh giá được hiện trạng tai biến sụt đất, nứt đất cũng như nguy cơ xảy ra tai biến sụt đất, nứt đất trên địa bàn huyện Thủy Nguyên và đề xuất được các giải pháp phòng, chống tai biến sụt đất, nứt đất giảm nhẹ thiệt hại phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Quang cảnh hội nghị tư vấn, phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ.

Theo báo cáo thuyết minh nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đề xuất các nội dung chính: Thu thập, tổng hợp thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, điều tra đánh giá tổng quan hiện trạng tai biến nứt đất, sụt đất trên địa bàn huyện Thủy Nguyên; Xây dựng cơ sở dữ liệu và nghiên cứu biến dạng bề mặt đất (liên quan đến sụt đất, nứt đất) bằng tư liệu viễn thám ra đa vệ tinh; Đánh giá vai trò của điều kiện địa mạo, địa chất kiến tạo, địa chất thạch học, địa chất công trình, địa chất thủy văn trong tai biến nứt, sụt đất cho huyện Thủy Nguyên; Nghiên cứu chi tiết nứt đất, sụt đất tại khu vực trọng điểm; Nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế cho nứt đất, sụt đất huyện Thủy Nguyên và phân vùng nguy cơ nứt đất, sụt đất; Định hướng quy hoạch và đề xuất các giải pháp phòng tránh nứt đất, sụt đất.

Ông Lại Hợp Phòng, Chủ nhiệm đề tài báo cáo thuyết minh tại hội nghị

Hội đồng tư vấn đề nghị nhóm nghiên cứu thống nhất lại tên đề tài cho phù hợp; Kết cấu lại thuyết minh; bổ sung thêm thành viên là các chuyên gia nghiên cứu kinh tế; Đưa ra được các bản đồ cảnh báo đối với các công trình lớn, khu du lịch, khu di tích; Quy mô nghiên cứu cần được mở rộng; Có các cảnh báo, ngăn ngừa khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước ngầm và chọn phương pháp nghiên cứu tối ưu. Hội đồng thống nhất phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ sau khi được chỉnh sửa theo ý kiến Hội đồng./.

Nguyễn Thơm

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn