Thời gian: 17/01/2023 14:00

Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại thành phố Hải Phòng

Đây là đề án khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp thành phố do Hội Khoa học Phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Hải Phòng chủ trì thực hiện, được Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu sáng ngày 13/01/2023 tại Sở KH&CN thành phố Hải Phòng. Giám đốc Sở KH&CN Hải Phòng Trần Quang Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Triển khai đề án, nhóm nghiên cứu đã xây dựng 03 mẫu phiếu điều tra, đồng thời tiến hành khảo sát thực tế, thu thập thông tin, tư liệu về thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN và nhân lực quản lý hoạt động KH&CN thành phố Hải Phòng, đáp ứng yêu cầu của CMCN 4.0 đến năm 2030 của hơn 200 tổ chức KH&CN, doanh nghiệp có hoạt động KH&CN, Ủy ban nhân dân (UBND) các quận/ huyện, sở, ngành trên địa bàn thành phố. Từ đó, Ban chủ nhiệm đề án đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp  đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến năm 2030.

Một là, năm 2024 tổ chức bồi dưỡng cho khoảng 350 người làm nhiệm vụ quản lý hoạt động KH&CN trong các tổ chức KH&CN trên địa bàn thành phố; Tổ chức bồi dưỡng cho khoảng 350 người làm nhiệm vụ quản lý hoạt động KH&CN  trong các doanh nghiệp có hoạt động KH&CN trên địa bàn thành phố; Tổ chức bồi dưỡng cho khoảng 150 công chức quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hai là, đến năm 2030, tổ chức bồi dưỡng cho khoảng 4.000 cá nhân nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ làm việc trong các tổ chức KH&CN trên địa bàn thành phố; Tổ chức bồi dưỡng cho khoảng 3.000 cá nhân nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ làm việc trong các doanh nghiệp có hoạt động KH&CN trên địa bàn thành phố.

Ba là, toàn bộ nhân lực được đào tạo tại các viện nghiên cứu, trường đại học ở các nước có nền KH&CN phát triển, có uy tín và kinh nghiệm về các lĩnh vực công nghệ cốt lõi, động lực của CMCN 4.0, công nghệ số, đạt được những thành tựu tiên tiến trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển KH&CN theo chuyên ngành, lĩnh vực có liên quan đến CMCN 4.0 và chuyển đổi số. Trong đó, nhân lực đào tạo gồm gần 100 thạc sỹ, 30 tiến sỹ làm việc trong các tổ chức KH&CN; 50 thạc sỹ, 10 tiến sỹ làm việc trong các  doanh nghiệp có hoạt động KH&CN; 30 thạc sỹ, 5 tiến sỹ làm việc trong các quận, huyện, sở, ngành. Thời gian đào tạo tiến sỹ không quá 3 năm, thạc sỹ không quá 02 năm.

Kết quả xây dựng đề án được Hội đồng KH&CN xếp loại xuất sắc. Hội đồng thống nhất trình Ủy ban nhân dân thành phố nghiệm thu đề án sau khi cơ quan chủ trì chỉnh sửa các nội dung theo các ý kiến Hội đồng như: trình bày ngắn gọn phần tổng quan; tránh trùng lắp các nội dung; các tài liệu viết theo thứ tự; bổ sung thêm một số phụ lục và hoàn thiện báo cáo khoa học./.

Nguyễn Thơm

Các tin cũ hơn

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn