Thời gian: 10/01/2023 16:00

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng: Triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường năm 2022

Đo lường là lĩnh vực khoa học kỹ thuật chính xác, là hoạt động không thể thiếu đối với đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, an ninh và quốc phòng. Đo lường là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường. Theo đó, hoạt động quản lý kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, đã tiến hành quản lý, theo dõi, tổng hợp số liệu báo cáo của 8 tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định. Các tổ chức đã kiểm định 218.312 phương tiện đo, kiểm định đối chứng 24.004 phương tiện đo, hiệu chuẩn 5.309 phương tiện đo. Hoạt động công bố và chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn, đã tiếp nhận và xác nhận vào bản công bố sử dụng dấu định lượng cho 01 cơ sở và 171 sản phẩm sử dụng dấu định lượng.

 

Kiểm tra nhà nước về đo lường tại Hải Phòng.

Công tác kiểm tra nhà nước về đo lường triển khai với tổng 133 đơn vị được kiểm tra, trong đó có 34 đơn vị kinh doanh xăng dầu; 38 đơn vị kinh doanh điện, nước sinh hoạt; 3 đơn vị sử dụng phương tiện đo nhóm 2; 5 đơn vị dịch vụ cân ô tô; 17 đơn vị kinh doanh vận tải taxi; 7 đơn vị định lượng hàng đóng gói sẵn; 7 đơn vị chiết nạp LPG; 21 đơn vị kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ. Đoàn kiểm tra cũng tiến hành nhắc nhở và xử lý vi phạm theo quy định với những đơn vị có chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực kiểm định. Năm 2022, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại 01 cửa hàng bán lẻ xăng. Kết quả kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu.

Về công tác quản lý chuẩn đo lường, năm 2022 Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục rđược giao nhiệm vụ lưu giữ, bảo quản chuẩn đo lường của địa phương. Theo đó, Trung tâm xây dựng kế hoạch và hoàn thành kiểm định, hiệu chuẩn chuẩn đo lường, thiết bị chuẩn theo đúng quy định để đảm bảo tính pháp lý và thuận lợi cho hoạt động chung của toàn Trung tâm. Các thiết bị và chuẩn đo lường đã thực hiện bảo quản, bảo dưỡng, bảo trì chuẩn thường xuyên theo đúng quy định, các chuẩn đo lường được kiểm định, hiệu chuẩn tại Viện Đo lường Việt Nam, Trung tâm         Kỹ thuật 1 và các đơn vị có đủ năng lực, đảm bảo tính chính xác thông qua kết nối chuẩn Quốc gia.

Có thể thấy, công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nói chung và quản lý nhà nước về đo lường nói riêng được triển khai toàn diện, bám sát kế hoạch công tác của Sở, kịp thời rà soát điều chỉnh theo chủ trương của cấp trên và hoàn thành 100% theo kế hoạch. Chi cục tiếp tục được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tín nhiệm về chuyên môn nghiệp vụ, giao thực hiện nhiệm vụ đánh giá tại cơ sở để chỉ định cho nhiều đơn vị trong và ngoài thành phố.  

Nhằm tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường, năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phấn đấu đạt mục tiêu Kế hoạch do lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ giao như: kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, xử lý kịp thời những phản ánh của người dân, doanh nghiệp về những dấu hiệu vi phạm về đo lường trong phạm vi được phân công, phân cấp; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn cá nhân, doanh nghiệp tuân thủ các quy định của nhà nước trong lĩnh vực đo lường..../.

Nhật Hạ

Các tin cũ hơn

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn