Thời gian: 05/10/2021 16:00

Giám sát tình hình, kết quả thi hành Luật Sở hữu trí tuệ tại Hải Phòng từ 2006 đến nay

Sáng ngày 05-10, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố do đồng chí Lã Thanh Tân, Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm Trưởng đoàn, giám sát về tình hình, kết quả thi hành Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) tại thành phố Hải Phòng từ năm 2006 đến nay. Tham gia đoàn có các đại biểu Quốc hội khóa 15: Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; đồng chí Tống Văn Băng, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. Cùng dự còn có đại diện HĐND, UBND thành phố, một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Ủy viên Thành ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố - Trưởng đoàn giám sát.

Với vai trò là cơ quan đầu mối trong thực thi Luật SHTT, Sở KH&CN tích cực tham mưu, đề xuất, thực hiện công tác quản lý Nhà nước về SHTT; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành triển khai quy định về thực thi, bảo vệ quyền SHTT, xử lý trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn có nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Như: quy định về quyền đăng ký nhãn hiệu; về phân định thẩm quyền quản lý nhà nước về SHTT; thời gian xử lý đơn đăng ký bảo hộ SHTT kéo dài; biện pháp buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm đối với mặt hàng dễ gây ô nhiễm môi trường còn gặp nhiều khó khăn, trình tự tiêu hủy phức tạp; phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của hệ thống các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực SHTT còn trùng lặp, chồng chéo; việc xử lý vi phạm còn nhiều vướng mắc về giám định, thẩm định; mức xử phạt chưa đủ mạnh… Đây cũng là ý kiến của nhiều sở, ngành liên quan. Các ý kiến cũng nhất trí đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật SHTT theo hướng hiệu quả, đồng bộ, thiết thực, có tính khả thi và phù hợp với các hiệp định, công ước quốc tế Việt Nam đã công nhận, ký kết.

Qua giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đánh giá việc thi hành luật SHTT tại thành phố Hải Phòng từ năm 2006 đến nay đã đạt được kết quả nổi bật trong một số hoạt động như: Ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về SHTT; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về SHTT; Hỗ trợ xác lập, quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; Hỗ trợ phát triển các hoạt động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất… tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần khuyến khích hoạt động sáng tạo, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư nước ngoài…

Trên cơ sở kết quả giám sát tình hình thi hành Luật SHTT trên địa bàn thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đề nghị các sở, ngành thành phố tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả triển khai thi hành pháp luật về SHTT; đồng thời tổng hợp, chuyển tải những kiến nghị, vướng mắc tới Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương để xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật SHTT, đáp ứng yêu cầu thực tế, hội nhập sâu rộng của đất nước./.

Vũ Thành

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn