SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT HUY TINH THẦN "CHỦ ĐỘNG - GƯƠNG MẪU - CẦU THỊ - KHOA HỌC - TRÁCH NHIỆM - NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM"

Lựa chọn ý tưởng thiết kế hệ thống nhận diện nhãn hiệu chứng nhận “Cát Hải”

Trong khuôn khổ triển khai Dự án Hỗ trợ Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Cát Hải” cho sản phẩm nước mắm của huyện Cát Hải, Hải Phòng, sáng 23/3/2023, tại Uỷ ban nhân dân thị trấn Cát Hải, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội thảo: Lựa chọn ý tưởng thiết kế hệ thống nhận diện nhãn hiệu chứng nhận “Cát Hải”

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VỚI TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN
CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
MỘT CỬA
VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ
THƯ CÔNG VỤ
GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VỚI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
HỌP TRỰC TUYẾN
HỆ THỐNG QLCL ISO
TIÊU CHUẨN 5S
KPI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT HUY TINH THẦN "CHỦ ĐỘNG - GƯƠNG MẪU - CẦU THỊ - KHOA HỌC - TRÁCH NHIỆM - NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM"
  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn