Thời gian: 29/06/2022 09:56

Quyết định số 115/QĐ-SKHCN ngày 24/6/2022 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biến chế của Phòng Sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Quyết định số 115/QĐ-SKHCN ngày 24/6/2022 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biến chế của Phòng Sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Chi tiết xem tại tài liệu đính kèm!

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn