Thời gian: 11/10/2022 14:00

Thông báo số 138/TB-SKHCN ngày 11/10/2022 về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cơ sở cho sáng kiến của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

Thông báo số 138/TB-SKHCN ngày 11/10/2022 về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cơ sở cho sáng kiến của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

Chi tiết xem tại file đính kèm!

Các tin cũ hơn

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn