Thời gian: 04/10/2022 16:00

Thông báo số 135/TB-SKHCN ngày 4/10/2022 về việc xây dựng Thuyết minh và dự toán thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2022

Thông báo số 135/TB-SKHCN ngày 4/10/2022 về việc xây dựng Thuyết minh và dự toán thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2022

Chi tiết xem tại tài liệu đính kèm!

Các tin cũ hơn

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn