Thời gian: 18/01/2023 10:47

Công văn số 40/SKHCN-QLKH ngày 13/01/2023 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2023

Công văn số 40/SKHCN-QLKH ngày 13/01/2023 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2023

Chi tiết xem tại tài liệu đính kèm!

Các tin cũ hơn

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn